gallery/yla2
gallery/ooalogo
Kalibu Academy 
gallery/kalibuacademy2

Kalibu kouluttaa niin koululaisia kuin pastoreitakin 

Kalibu Academy on toiminut jo useiden vuosien ajan ja sen  maine  tasokkaana opinahjona on kiirinyt koko Malawiin ja  
eteläiseen  Afrikkaan. Koulutus suoritetaan Cambridgen  yliopiston  opetussuunnitelman alaisuudessa. Koulussa on nykyisellään  
oppilaita  800 ja oppilaiden määrä tulee kasvamaan edellee  tulevaisuudessa.  Henkilökunnan määrä Kalibu Ministries -järjestön  
alaisuudessa  lähentelee tuhatta, joten kyseessä on Malawin mittapuun  mukaan yksi  maan suurimmista ja merkittävimmistä työllistäjistä. Nyt  
jo  naapurimaista Mosambikista ja Zimbabwesta sekä  Etelä-Afrikasta  vanhemmat lähettävät lapsiaan Kalibu Akatemiaan sen  
saaman hyvän  maineen ja tuloksien vuoksi. Keräämme varoja yhä koulun  kehittämiseksi  yhä korkeatasoisemmaksi.

gallery/kalibuacademy

Kalibu Academy -koulun yhteydessä toimii  myös koulun klinikka, joka  laajenee kasvavien tarpeiden myötä.  Tarkoitus on myös, että Kalibu  
Academyn oppilashuollon lisäksi tulevan  yliopiston väki saa sitä  kautta tarvittavat  terveydenhuoltopalvelut. Koulu ruokkii myös  

oppilaat ja hyvin  ruoka-aineiden takaamiseksi koulu pyrkii  mahdollisemman omavaraiseksi  mm. nautakarjan, lampaiden ja  
vuohien sekä kanojen suhteen. Koulu  haluaa olla kokonaisvaltaisesti  kasvattamassa ja takaamassa hyvät  edellytykset koulunkäyntiin. Tätä  
tarkoitusta varten on perustettu  maatila, jolla tuotetaan  raaka-aineita koulun keittiötä ja  ruokahuoltoa varten. Myös koulun  
keittiöhenkilökuntaa koulutetaan  ravitsemuksen suhteen. Koulu onkin  alueella myös suuri työllistäjä.  Koulu pyrkii työllistämään ja  
kouluttamaan paikallisia kaikista  ikäryhmistä ja molempia  sukupuolia. Täten koulu ei vaan luo parempia  elämän edellytyksiä  
pelkästään koulua käyville oppilaille, vaan  monille paikallisille,  jotka saavat työllistymisen kautta paremmat  edellytykset elämään  
niin itselleen kuin perheilleenkin. Koulun  yhteyteen on käynnistetty  myös kehitysyhteistyöprojekteja.

Tälläkin hetkellä koulun oppilaat ovat mukana  paikallisessa  vanhustyönprojektissa, johon Out of Africa sai UM:ltä kolmivuotisen  
projektirahoituksen 1.1.2013 alkaen. Projektin myötä  oppilaiden eli  tulevien
vaikuttajien ja päättäjien asenteita halutaan muokata  
ruohonjuuritasolta käsin. Vanhukset ovat usein hyvinkin  syrjityssä  asemassa ja paineen alla. He joutuvat myös usein huoltajiksi vanhoilla  
päivillään HIV-orvoille  lapsenlapsilleen. 

Lisäksi Kalibu-Shekinah -palvelutyö tukee paikallisia seurakuntia  kouluttamalla pastoreita ja tukemalla  taloudellisesti seurakuntia ja  
niiden tekemää lähetys- ja  
humanitaarista työtä. Malawissa,  Blantyren lähellä on Shekinah/Kalibun toiminnan päämaja, josta käsin  
työtä tehdään muihinkin maihin. Tuemme pastoreitten ja hengellisen  työntekijöitten tukemiseen  tarkoitettua avustustyötä, jonka kautta  
paikalliset pastorit saavat ainakin osan elantoaan ja mm. pyöriä  voidakseen tehdä työtä  alkeellisissakin kyläolosuhteissa. Avustamme  
työtä yleisellä tasolla. Koulutuksen piirissä on ollut noin 300  pastoria ja vuosittain heille  järjestetään koulutustapahtumia Kalibu  
Academy -koulun tiloissa.

Ala-aste

Kalibu International Primary School Kalibun ala-aste aloitti  toimintansa 5.9. 2016. Koulu valmistui käyttökuntoon hämmästyttävän  
nopeasti, sillä rakennustyöt aloitettiin vasta saman vuoden  helmikuussa. Viralliset avajaiset vietettiin heinäkuussa 2018 pastori  
Dutch VanderVluchtin vihkiessä koulun käyttöön juhlallisesti. Paikalla  avajaisissa oli myös suomalainen vierailijaryhmä. Koulussa on tällä  
hetkellä noin 300 oppilasta, jotka kokoontuvat joka päivä  aamunavaukseensa koulun juhlasaliin ylistämään ja rukoilemaan Jumalaa.

gallery/img_0332
gallery/img_1006
gallery/img_1020
gallery/img_0568