gallery/logo

Lahjoitukset

 

Lahjoituspuhelin:
Lahjoituspuhelimet ovat taas käytössä! 
Voit tukea Out of African työtä myös soittamalla lahjoituspuhelimeen!
Soita: 
0600 1 2255 (Suomen työ), tai
0600 1 2211 (Afrikka) 
Puhelun hinta 10,01 € + pvm/mpm 
  
Kiitokset työn tukemisesta!

Rahankeräystili:
Nordea 125730-535288
Kansainväliset yhteystiedot:  
IBAN muotoinen tilinumero: FI52 1257 3000 5352 88
Nordea Pankki Suomen SWIFT-tunnus: NDEAFIHH

Viitteet

Viite 3007 - Suomen työ/yleinen lahjoitusviite (kattaa koko työn, niin  
koti- kuin ulkomailla)

Viite 1177 - Afrikan työn viite (sisältää Kalibu-raamattuyliopiston,  
Kalibu-Akatemia-koulun, pastorikannatuksen sekä humanitaarisen  
avustustyön)

Viite 5225 - OoA:n vanhustyö/Lesken Ropo-projekti (sisältää Lesken  
Ropo-vanhuskylän ja Kalibun klinikan)

Viite 6004 on poistunut käytöstä.

Rahankeräyslupa:
Keräysluvan saaja : Out of Africa ry 
Keräysluvan numero: RA/2019/222, myönnetty 08.03.2019
Keräysaika:9.3.2019 – 31.12.2020
Keräysalue: Koko Suomi paitsi Ahvenanmaa

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kertyvillä varoilla ylläpidetään ja kehitetään avustustyötä Afrikassa (mm. Malawi, Mosambik ja Etelä-Sudan) seuraavasti: klinikan ja vanhuskylän
toiminta, yläasteen ja lukion toiminta, ala-asteen perustaminen ja toiminta, yliopiston perustaminen, humanitäärinen avustustyö - erityisesti
kuivuuden ja tulvien uhrien avustaminen, koulutus- ja opetustyö elinolojen ja omavaraisuuden edistämiseksi yli 200 kylässä. Koulutukseen varoja
käytetään siten, että tuetaan vähävaraisten koulutusta maksamalla heidän koulumaksunsa, myöntämällä stipendejä ja tuetaan koulujen ylläpitoa ja perustamista.

Lisäksi kertyviä varoja käytetään seurakuntatyöhön Suomessa: mm. koulutetaan ja varustetaan lähetystyöhön Afrikkaan, opetusmateriaalien
tuottamiseen ja seminaarien pitämiseen. Seminaareissa opiskellaan mm. sitä, miten kristillisen elämän peruskäsitteet ja dynamiikka toimivat
kotimaan lisäksi muissa kulttuurikonteksteissa.

Keräystavat: Vedotaa yleisöön uutis- ja tiedotuskirjein sekä internet-ja lehti-ilmoituksin. Lisäksi järjestetään puhelinkeräys. Lahjoittaa voi soittamalla maksulliseen palvelunumeroon. Kerätyt varat käytetään viimeistään 6 kk rahankeräyslupakauden päättymisestä.

Lupaehdot: Kerättyjä varoja voidaan käyttää toiminta-, hallinto-, kehittämis- ja palkkakustannuksiin vain siitä osin, kuin ne aiheutuvat kerättävien varojen varsinaisten yleishyödyllisten käyttötarkoitusten toteuttamisesta. Lue täysin kattavat tiedot käyttötarkoituksista netissä www.ooa.fi.

.